Quina és la funció d’una vàlvula reductora de pressió?

Les vàlvules reductores de pressió (també anomenades vàlvules de sobrepressió) estan dissenyades per a alleujar la pressió quan un fluid supera un límit preestablert. La seva missió és evitar la sobrepressió del sistema que protegeixen, així com la fallada d’un equip o canonada per culpa de l’excés de pressió.
Si està buscant vàlvules com aquestes, a Valfonta fa molts anys que fabriquem i distribuïm aquest tipus de vàlvules reductores o excés de pressió, per a una gran varietat d’instal·lacions, i la nostra experiència és la millor de les garanties possibles. Estudiem cada sistema detingudament, així com les necessitats o peticions que ens faci, fins a trobar la solució òptima i la vàlvula més adequada per al seu tipus d’instal·lació.

Llegir més[...]