Què és un injector de líquids i vapor com els que tenim a Valfonta?

Els injectors de líquids i vapor tenen diferents aplicacions: tancs d’alimentació, s’instal·len en diferents sistemes d’escalfament en processos industrials molt variats, bombament de fluids…

Leer más[...]