Avís legal i termes d’ús

Responsable del lloc web:

VAL FONTA, S.L.
c/Bronze 26, Pol. Ind Les Guixeres
08915 Badalona – Barcelona
valfonta@valfonta.com
Teléfono: +34.933.720.888
C.I.F. B59935718

VALFONTA SL (d’ara endavant, El Responsable), com a entitat responsable del lloc web, en compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI/CE) i de la normativa actual en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD); informa als usuaris de les dades identificatives del propietari del lloc Web:

Responsable del lloc web

VALFONTA SL
Domini: www.valfonta.com

Adreça: C/ Bronze 26, Pol. Ind Les Guixeres 08915 Badalona – Barcelona

Telèfon: +34 933 720 888

Correu electrònic: valfonta@valfonta.com

CIF: B59935718

Registre mercantil de Barcelona, Tom 21648, Full 179, full B-25883, inscripció 1a.

Certificat d’Assegurament de la Qualitat nº 2375/PED/14/0240

Certificat UNE-EN ISO 9001:2015 nº 34/5200/15/0475

Certificat Directiva 2014/34/UE, Expedient Tècnic LOM 14ATEX0011

EL RESPONSABLE insta a tot usuari que pretengui la navegació per aquest lloc web, a llegir l’Avís Legal i els Termes d’Ús que s’exposen a continuació.

El fet de navegar per aquest lloc web implica el coneixement i acceptació de les presents Condicions d’Ús per part de l’usuari.

En primer lloc, cal assenyalar el fet que la informació que trobarà al web està redactada en castellà.

Finalitat

A través d’aquesta pàgina web, VALFONTA SL pretén informar sobre l’activitat professional com a empresa especialitzada en el disseny, fabricació i comercialització de vàlvules de control per a fluids industrials.

Contingut

Pel que fa al contingut, la pàgina web té com a objectiu donar a conèixer als usuaris d’Internet l’empresa titular d’EL RESPONSABLE, així com els serveis i activitats que aquesta posa a disposició dels usuaris. A més a més, disposa de formularis en què es recullen dades de caràcter personal, imprescindibles per poder atendre les peticions prèvies dels usuaris.

Modificacions

El titular de la web es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús. Per això, l’usuari que visiti la pàgina web haurà de llegir-les i acceptar-les en cada visita que realitzi.

Responsabilitat

El responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del responsable pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió posterior i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en el blog, Twitter, Facebook o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del responsable. No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, se sol·licita que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el seu correcte funcionament els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Prohibicions

S’hi prohibeix la introducció de virus que puguin perjudicar la pàgina en si o a tercers. La navegació realitzada per l’usuari estarà sota la responsabilitat del propi usuari. De la mateixa manera, s’hi prohibeix l’enviament i transmissió de qualsevol tipus de material amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic o de qualsevol manera ofensiu i/o que constituïsqui o fomenti conductes que puguin ser contràries a les lleis vigents.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat i accepta que l’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb el responsable del lloc web. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibida la utilització del lloc web amb finalitats il·lícites o perjudicials, o que de qualsevol manera puguin causar perjudicis o impedir el normal funcionament del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquest lloc web, s’hi prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o meus com a legítim titular;
  • La seva utilització amb fins comercials o publicitaris.

En la utilització d’aquest lloc web, l’usuari s’obliga a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets del responsable del lloc web o de tercers, o que pugui danyar, desactivar o sobrecarregar el portal o que impedeixi, de qualsevol manera, l’ús normal del web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que, per tant, el responsable del lloc web no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, tot i que es prenen totes les mesures necessàries i les oportunes mesures de seguretat per evitar la presència d’aquests elements perjudicials.

Procediment d’accés a les diferents zones de la pàgina

Per accedir als apartats que formen la web no és necessari registrar-se com a usuari, per la qual cosa és d’accés lliure. Hi ha formularis de contacte per poder sol·licitar informació i comunicar-se amb l’empresa, per tant, només es recullen les dades personals que l’usuari remet.

Enllaços o links

Aquesta web pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines que pertanyen a tercers no han estat revisades ni estan sotmeses a controls per part del responsable. En qualsevol cas, VALFONTA SL no pot ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin rellevants a la privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal. El responsable recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines d’aquesta web, haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per a crear l’enllaç. L’empresa es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts de la present web, així com els noms comercials, marques o logotips inserits en la mateixa, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars. L’accés a la pàgina web no implica en cap cas la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets, ni atorga cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns objecte de propietat intel·lectual i industrial sense la prèvia i expressa autorització d’EL RESPONSABLE del contingut. Aquest podrà ser descarregat en la terminal de l’usuari únicament per a ús personal o comercial i estarà sotmès als principis de bona fe i a les lleis vigents.

Limitació de garanties i responsabilitats

El propietari de la web no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sorgir de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu de la web o dels seus serveis i continguts.
  • La existència de programari maliciós, programes maliciosos o perjudicials en els continguts;
  • El seu ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La manca de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
  • Els danys que poguessin derivar-se de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

El propietari podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació, i es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar cap mena de publicitat enganyosa.

Per aquests efectes, doncs, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions de la web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en les diverses seccions que la composen. El propietari de la web, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

El propietari es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

Per aquests efectes, no serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als usuaris d’aquesta web sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre l’usuari i la web, així com el desenvolupament de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies de l’empresa.

Jurisdicció i legislació aplicable

Les Condicions d’Ús d’aquest lloc web i totes les situacions que poguessin derivar-se del mateix estaran regides per la legislació espanyola. Davant qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de l’accés o utilització d’aquest lloc web, l’usuari renuncia expressament al seu propi fòrum, sotmetent-se a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Protecció de dades personals

El responsable es compromet al compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en la LOPDGDD 3/2018 i en el Reglament Europeu RGPD 2016/679.

El responsable posa a disposició dels usuaris la Política de Protecció de Dades de l’entitat informant els usuaris respecte a les dades que es podrien tractar, com les del responsable del tractament, fitxers on es desen, finalitat del tractament, obligatorietat de facilitar-les, dades tractades, drets que assisteixen a l’usuari.

El present avís legal i termes d’ús han estat actualitzats a febrer de 2020.