Certificats

2014/68 / UE.

Certificat de la Directiva d’equips a pressió 2014/68/UE.

S’explicita la relació d’equips inclosos en l’abast de certificació de sistema d’assegurament de la qualitat segons els requisits de la lliçó D1 de la directiva 2014/68/UE.

certificado 2023 - Valfonta

ATEX

ATEX per a les vàlvules de control pneumàtic, reductores de pressió i mantenidores de pressió.

Certificat ATEX de custòdia de l’expedient tècnic LOM 14ATEX per als equips fabricats per Valfonta: vàlvules reductores de pressió, vàlvules d’excés de pressió, vàlvules d’alleugeriment i vàlvules de control pneumàtic.

certificats 02 - Valfonta

ISO 9001: 2015

Certificat de qualitat segons normativa ISO 9001: 2015

Certificat emès per OCA per al disseny, la venda i la comercialització de vàlvules de regulació de globus per al control de processos industrials.

iso 9001 2015 valfonta - Valfonta

Política qualitat

certificats 04 - Valfonta