A Valfonta ens dediquem a la fabricació i el desenvolupament de mecanismes per a controlar la pressió, garantint una major eficàcia i eficiència en els sistemes de distribució i instal·lacions on circulin fluids de diferents característiques.

La nostra especialitat són les vàlvules reductores de pressió, així com les vàlvules d’alleugeriment, podent fabricar-les fins i tot a mida per a cada sistema o instal·lació.

L’ús de vàlvules reguladores és fonamental, no sols, per a controlar la pressió, sinó per a evitar danys en la canonada o possibles pèrdues de fluids i gasos.

En les xarxes de distribució existeixen zones on la pressió és elevada, ja sigui per estar prop de les estacions de bombament o perquè geogràficament estan situades en sectors de baixa elevació. És llavors quan es fa necessari reduir tant la pressió a l’interior del sistema–perquè, de no fer-ho, pot ocórrer una perforació en les canonades per l’excés—, com evitar les fuites de qualsevol fluid que circuli pel seu interior.

Quina és la funció de la vàlvula  reductora de pressió?

La vàlvula reductora o reguladora de pressió és una vàlvula de control de fluids, la missió principal de la qual és la de reduir la pressió de sortida del sistema, independentment de les variacions de pressió d’entrada o de la demanda en la línia.

A Valfonta fa més de cinquanta anys que fabriquem i dissenyem aquest tipus de vàlvules reguladores de pressió per a sistemes de fluids, i sobra dir que són la nostra principal especialitat.

En aquest sentit, l’experiència que hem anat adquirint al llarg de tots aquests anys, és la millor de les garanties per a cadascun dels nostres clients. Estudiem cada instal·lació detingudament, així com les necessitats o peticions que ens faci, fins a trobar la solució òptima i amb la vàlvula més adequada.

Característiques de les vàlvules d’excés de pressió autoreguladores S1 i S2

En aquest post li mostrarem les característiques i diferències entre dos dels nostres models de vàlvules reductores de pressió més demandades, els models S1 i S2. Són només dues opcions del nostre ampli catàleg de vàlvules, no dubti a sol·licitar més informació, així com assessorament personalitzat per a triar la seva vàlvula, si ho necessita.

Válvula S1

És una vàlvula d’excés de pressió autooperada. Aquesta sèrie de vàlvules reguladores és adequada per a treballar amb vapor, aire comprimit, gasos no perillosos i líquids. Té una resposta molt ràpida a la demanda. Disposa d’una vàlvula globus, monoplaça.

Està fabricada en acer inoxidable; per a evitar qualsevol  en la manxa, la sèrie S1 està proveïda d’un sistema anti rotació. El diafragma es realça amb una guarnició intermèdia. Rang de regulació de 0,5 i 15 barg amb diferents actuadors. La vàlvula s’obre quan augmenta la pressió d’aigües amunt. Pressió màxima d’entrada 15 barg.

Altres configuracions:

  • kV o CV reduït. 

  • Un kit de línia de control per a tocar la pressió directament en el cos (opcionalment amb o sense tanc de condensació) per a punts d’ajust > 1 bar.

  • El tanc de condensació (olla) està disponible i és necessari per a vapor o fluids amb una temperatura superior a 125 °C, amb l’objectiu de protegir el diafragma contra temperatures excessives.

válvula de exceso de presión autorreguladora

Válvula S2

Vàlvula d’excés de pressió autoreguladora. La funció principal és mantenir la pressió d’entrada a un valor màxim ajustat–alleujant l’excés de pressió aigües avall–mitjançant l’eix de regulació.

Quan la pressió d’entrada augmenta el valor ajustat, la vàlvula obre proporcionalment a l’augment de pressió detectat.

Aquest model de reguladors de pressió S2 és adequat per a vapor a baixa temperatura (amb tanc de condensació), aire comprimit, gasos i líquids.

L’actuador munta una membrana amb tela intermèdia de reforç de gran qualitat. El seu rang de regulació de la pressió d’entrada oscil·la dels 0,02 fins als 10 barg amb les diferents grandàries d’actuadors.

válvulas de exceso de presión autorreguladoras

El tanc de condensació està disponible i és necessari quan el fluid és vapor o per a líquids amb una temperatura superior a 125 °C, per a protegir la membrana del sobre reescalfament.

És important esmentar que la vàlvula d’excés de pressió no és una vàlvula de seguretat i, quan sigui necessari, ha d’instal·lar-se una protecció de sobrepressió.

Les aplicacions d’aquesta mena de vàlvula és que permet que una zona amb excés de pressió pugui alimentar a una altra de menor pressió, sense que la línia principal quedi desproveïda. En cas de consum excessiu impedeix les sobrepressions.

Com podem apreciar, les vàlvules de pressió estan dissenyades per a reduir i estabilitzar la pressió d’un fluid. Sobretot es conceben com un sistema de compensació de pressió que busca minimitzar la variació de la pressió de sortida.

Els beneficis d’aquestes vàlvules de pressió autor regulables es relacionen amb estabilitzar la pressió en tota mena de sistemes, evitar que les altes pressions generin esquerdes, vibracions, sorolls en la canonada, variacions en la pressió a diferents hores del dia…

Les vàlvules de control, si es trien i mantenen de la forma adequada, incrementen l’eficiència, la seguretat, la rendibilitat.

Per a posar-se en contacte amb el nostre departament comercial només ha d’emplenar el formulari que ve a continuació, telefonar al 933 72 08 88, o enviar un correu electrònic a valfonta@valfonta.com.

Junts trobarem la vàlvula més adequada per al seu sistema o instal·lació!