Els nostres models de vàlvules reductores de pressió més comuns

El següent article pretén resoldre qualsevol qüestió sobre la vàlvula reductora de pressió de vapor, des de: què és, quines són les seves característiques, per què serveix i quins models hi ha. 

La reducció de pressió és un procés físic de transformació termodinàmica que permet ajustar i estabilitzar la pressió del fluid de procés aigües avall, al mateix temps que augmenta l’energia aigües amunt. 

Aquests processos de la termodinàmica són molt coneguts i explorats per Valfonta, una empresa catalana situada a la província de Barcelona que fabrica vàlvules de tota mena des del 1961, primer com a “Válvulas Fonta” per després convertir-se en l’actual Valfonta. 

Com funcionen els sistemes de vàlvules reductores de pressió de vapor?

Suposant que el sistema de vapor estigui ben dissenyat i que introdueixi vapor de bona qualitat, és a dir, vapor saturat sec a alta pressió a la xarxa de distribució, una bona reducció de pressió en el punt d’ús permet simplificar la instal·lació i baixar els costos de planta. Per exemple, no es necessita cap altre equip per controlar la temperatura perquè aquests i els de pressió estan correlacionats i el control de la pressió és suficient en condicions de saturació. 

Com es redueix la pressió d’un fluid? Mitjançant un dispositiu específic anomenat reductor de pressió o també vàlvula reductora de pressió de vapor. És a dir, es tracta d’una vàlvula que és capaç de fer un adequat ajustament de la pressió del vapor aigües avall i mantenir-la constant en el valor desitjat d’una manera precisa, confiable i rendible. 

vàlvula reductora de pressió vapor

Algunes aplicacions requereixen una regulació de pressió aigües amunt de la vàlvula, per mantenir-la constant o per regular la seva circulació en les línies de distribució, fent que qualsevol excés de pressió ‘descarregui’ o, més ben dit, modifiqui o desestabilitzi una línia de procés, per salvaguardar la integritat dels equips instal·lats; en aquest cas, parlem d’una vàlvula d’alleujament de pressió o vàlvula d’alleujament. Per això, és molt important fer el càlcul correcte per a l’aplicació de cada vàlvula reductora de pressió. 

Categories de vàlvules reductores de pressió de vapor

Podem distingir les vàlvules reductores de pressió en dues grans categories:

vàlvula reductora de pressió vapor

Vàlvules reductores de pressió autooperades: són vàlvules automàtiques que no requereixen cap font d’alimentació interna o externa a l’entrada.

vàlvula reductora de pressió vapor

Vàlvules reductores de pressió accionades per un actuador pneumàtic o elèctric: són aquelles que, per funcionar, han de ser accionades externament per aire comprimit o electricitat.

Principi de funcionament de vàlvules reductores de pressió de vapor

El principi de funcionament d’una vàlvula reductora de pressió de vapor  automàtic es basa en la comparació contínua de la pressió reduïda amb la força oposada d’un ressort antagonista i en la posterior intervenció automàtica per restablir el valor de pressió desitjada aigües avall, actuant sobre un element elàstic especial, com una membrana o diafragma, que controla la persiana directa o indirectament a través d’una vàlvula ‘pilot’. En el primer cas, estem parlant d’un reductor ‘autoaccionat’ o d’acció directa’, en el segon cas és més apropiat parar d’un reductor ‘auto servoaccionat’ o ‘servocontrolat’.

Utilitat de les vàlvules reductores de pressió per a vapor

Una vàlvula reductora de pressió per a vapor o un altre fluid ben dimensionat sempre ha de garantir un cabal suficient per satisfer el màxim requerit en les condicions de treball previstes i possiblement en les condicions més difícils. Sempre que es registren pics de demanda, la vàlvula parcialitza el flux de vapor als usuaris no crítics per mantenir un subministrament regular i sense riscos, tant en la caldera com en les línies dels usuaris crítics. 

Tipus de vàlvules reductores de pressió per a vapor disponibles al catàleg de Valfonta

Valfonta pot oferir-li un ampli catàleg de productes per oferir-li, entre els quals destaquen aquests models:

vàlvula reductora de pressió vapor

Vàlvula reductora de pressió. Model M2: Es tracta d’una vàlvula d’acció directa, compensada per una membrana o diafragma, no assistida per energia auxiliar. La vàlvula es tanca davant l’augment de la pressió aigües avall. Ideal per a gasos, líquids i vapor en indústries químiques, d’emmagatzematge a granel i farmacèutiques. Adequada per controlar gasos entre temperatures de -10 i +80.

vàlvula reductora de pressió vapor

Vàlvula reductora de pressió a pistó. Model PRV 20: Una vàlvula reductora de pressió amb actuador extern. Per equilibrar, fa servir un pistó per mantenir la pressió constant i descendent, amb oscil·lacions en la pressió d’entrada. Es fa servir en línies de laboratoris químics, plantes sanitàries i sistemes de ruixadors.

vàlvula reductora de pressió vapor

Vàlvules reductores de pressió autoaccionada. Model M1: Una membrana controla la pressió de sortida. Com que és autoaccionada, no necessita energia auxiliar. Tot i que és molt adequada per equips de vapor, també és útil en aplicacions d’aire comprimit, gasos no perillosos i líquids.

Altres models

Vàlvules reductores de pressió autoactivada: es tracta de diversos models dissenyats per oferir pressió constant com a buffer de les oscil·lacions de la pressió d’entrada. Dissenyades especialment per treballar amb gasos de baixa pressió de sortida, líquids i gasos dels grups 1 i 2, aire comprimit, vapor, nitrogen, fuel, aigua o gasos neutres.

Vàlvules reductores de pressió d’acció directa: són diversos models de vàlvules de fàcil regulació que es poden instal·lar en qualsevol posició, n’hi ha amb membrana o diafragma, autoaccionades o autocompensades. Amb un ampli camp d’aplicació, se solen fer servir en laboratoris químics, instal·lacions sanitàries, industrials, de vapor, per a cilindres i premses de vulcanitzat i forns.

Necessita assessorament tècnic?

Contacti amb els experts de Valfonta escrivint-nos a valfonta@valfonta.com o trucant al 933720888. Serà un plaer ajudar-lo a escollir la vàlvula de pressió de vapor que més s’ajusta a les seves necessitats.