En el següent article, des de Valfonta li explicarem quines són les principals característiques d’una vàlvula d’alleujament de pressió pneumàtica. Avui en dia, existeixen determinats sistemes que treballen amb la pressió com a principal element de treball, com per exemple les calderes o canonades, exclusivament fabricades per suportar pressions a determinats nivells que, en cas d’incrementar-se en excés, poden originar explosions i riscos per als treballadors, amb múltiples problemes pel que fa a les instal·lacions i l’espai que les envolta. 

Per aquest motiu, la utilització de les vàlvules d’alleujament de pressió pneumàtica es converteix en la principal solució, a l’hora de garantir la seguretat, permetent que es descarregui el fluid contingut i reduint d’aquesta manera tot excés de pressió. 

vàlvula d’alleujament de pressió pneumàtica

Què és una vàlvula d’alleujament de pressió pneumàtica i per a què serveix?

El disseny de les vàlvules d’alleujament de pressió pneumàtica es basa, sobretot, en la seguretat i alleujament a l’hora de suportar sobrepressions en les instal·lacions, aconseguint evacuar tot el cabal necessari per aconseguir la protecció de l’element. 

Per això, s’han fabricat amb una sèrie de peces i materials idonis que tenen com a principal virtut aguantar tant la pressió com la temperatura. I, evidentment, aquestes vàlvules han d’oposar resistència tant als fenòmens que s’originen a causa d’alguna corrosió causada pel vessament del fluid del recipient, com a altres vessaments, tal com passa amb la vàlvula d’alleujament per a aigua, que s’instal·la directament a la major part de canonades. 

Cal destacar que, la construcció d’una vàlvula d’alleujament de pressió pneumàtica s’ha de realitzar de tal manera que, en cas de sorgir imprevistos o trencaments d’alguna de les seves parts, això no suposi una obstrucció total de la descàrrega del fluïd contingut. 

Tipus de vàlvules de seguretat i alleujament de Valfonta

Pel que fa a les categories de vàlvules de seguretat i alleujament existents avui dia, podem englobar-les en tres grans blocs: 

ELÈCTRIQUES

Són les vàlvules més conegudes i estan especialment dissenyades per poder controlar la pressió gràcies a un pressòstat, que permet tenir un major control sobre els temps de posada en marxa d’una electrovàlvula a la pressió que sigui necessària.

MECÀNIQUES

Són aquelles que contenen un tap que, després d’excedir-se la pressió, s’obre per poder alliberar fluid per l’escapament perquè, després d’aquest procés, retorni a la posició original. I tot això passa mitjançat un tipus de ressort calibrat que s’ajusta per determinar el punt exacte en què s’ha de deixar sortir el fluid (per a les vàlvules d’alleujament per a pressió i temperatura, existeix també un mecanisme que permet aquesta obertura, però només passa quan algun d’aquests dos elements supera el límit establert prèviament).

ELECTRÒNIQUES

Per aquesta mena de vàlvules de seguretat és necessari que disposin d’un transductor, que té la funció d’enviar un senyal directament a un control, amb l’objectiu de decidir en quin moment s’ha de realitzar l’obertura d’una electrovàlvula, en funció de la pressió que hi hagi en aquest moment.

vàlvula d’alleujament de pressió pneumàtica

A més a més, podem diferenciar aquest tipus de vàlvules veient la manera en què estan connectades al sistema on s’instal·laran. Per aquest motiu, al mercat existeixen vàlvules roscades o soldades que són les que més s’utilitzen per fer tot el procés correctament. 

Característiques de les vàlvules d’alleujament de pressió pneumàtiques

Pel que fa a les característiques principals que han de tenir les vàlvules d’alleujament de pressió pneumàtica, si parlem de pressió nominal, aquesta ha de superar, almenys en un 110 %, la màxima de servei que tindrà l’equip al seu interior. 

Pel que fa a la temperatura límit de treball, ha de ser més gran de la màxima a la qual podria arribar l’equip, en cas de situacions extremes d’ús i risc.

També hem de tenir en compte els tancaments i tiges, els quals han de disposar d’una guia eficaç i efectiva, dissenyada especialment per evitar imprevistos i problemes en termes d’expansió i contracció, així com tenir una especial cura en cas d’acumular-se greix al sistema.

La palanca d’obertura manual per descarregar a una pressió menor a la de tarat, és un element que tota vàlvula de seguretat i alleujament ha d’incloure en el seu disseny, perquè el seu pes no afecti el correcte funcionament del mecanisme. 

Aconsegueixi les millors vàlvules d’alleujament de pressió del mercat a Valfonta

En definitiva, aquestes vàlvules són element indispensables tant a escala domèstica com industrial, perfectament equipades i dissenyades per a tots aquells sistemes pels quals circulen fluids com aigua i gasos. 

La instal·lació ha de ser una garantia de fiabilitat a l’hora de necessitar canvis en la pressió, posant un èmfasi especial a no provocar explosions que espatllarien la instal·lació de manera irreparable.

vàlvula d’alleujament de pressió pneumàtica

Si vol comprar vàlvules d’alleujament de pressió pneumàtica, confiï en l’experiència de Valfonta. Al nostre catàleg hi trobarà el model S3 que s’ajustarà a la perfecció a les seves necessitats. Si vol més informació sobre aquests models, truqui’ns al (+34) 93 3720888 o escrigui’ns a valfonta@valfonta.com.