Què és un ejector de vapor i líquids?

L’ejector de vapor és un component que s’instal·la per a extreure l’aire, els gasos o els vapors dels condensadors i dels equips que operen al buit en processos industrials. És una mena de bomba de buit o compressor simplificat, sense parts mòbils, com vàlvules, pistons o rotors.

Són elements, el treball dels quals, es basa en la transmissió d’energia mitjançant l’impacte d’un doll fluid a gran velocitat, contra un altre fluid en moviment o en repòs, per a aconseguir una barreja a una velocitat moderadament elevada, que va disminuint progressivament fins a obtenir la pressió que es necessiti.

Leer más[...]