Si vol conèixer-ho tot sobre les vàlvules reductores de pressió: aplicacions, mode de funcionaments i molt més, en aquest article hi trobarà tota la informació que està buscant.

Valfonta acumula cinquanta anys d’experiència en el sector de les vàlvules reductores de pressió. Disposa d’un ampli catàleg de tota mena de solucions domèstiques i industrials gràcies a la dilatada experiència i coneixements adquirits. El seu lideratge en el mercat li permet dissenyar vàlvules reductores de pressió a mida per fer front a qualsevol eventualitat.

Vàlvules reductores de pressió: aplicacions en què són indispensables

Són múltiples i diverses les aplicacions de les vàlvules reductores de pressió. Des de l’aigua, passant per altres líquids fins a elements com l’aire comprimit, hidrocarburs o olis. A continuació, li oferim alguns exemples concrets: 

vàlvules reductores de pressió aplicacions
  • Protecció d’escalfadors elèctrics, tant d’emmagatzematge d’aigua calenta com d’electrodomèstics.
  • Diferents aplicacions industrials
  • Regulació de pressió d’aigua i gas en edificis i instal·lacions domèstiques
  • Limitadors de cabal
  • Controladors del nivell de l’aigua
  • Instal·lacions de sistemes de rec a baixa pressió
  • Estacions de filtratge
  • Control d’ompliment de línia

Aplicacions dels diferents tipus de vàlvules reductores de pressió de Valfonta

La vàlvula reductora de pressió, que regula la pressió de sortida malgrat haver-hi oscil·lacions en la pressió d’entrada, té entre altres aplicacions, les següents: instal·lacions de laboratoris químics, instal·lacions sanitàries, industrials, d’aire comprimit, fueloil, instal·lacions de vapor, intercanviadors de calor, destil·leries, cilindres i premses de vulcanitzat, tintoreries, bugaderies, planxes de vapor, forns i autoclaus, etc. 

Funcionalitats d’altres tipus de vàlvules

Vàlvules d’alleujament de pressió

Les també conegudes com a vàlvules de sobrepressió tenen la funció, com el seu nom indica, d’alleujar la pressió en els casos en què un fluid o líquid supera un límit preestablert. Per les seves característiques intrínseques es pot, per tant, tarar tant per a la pressió com per al buit. La finalitat principal és evitar que falli una canonada o equip per la pressió excessiva, amb una consegüent explosió. A la indústria, les vàlvules d’alleujament de pressió tenen una gran aplicació en tota mena de sectors com l’alimentari, begudes, química o industrial.

A Valfonta disposem d’un ampli catàleg de vàlvules d’excés i d’alleujament de pressió: 

vàlvules reductores de pressió aplicacions
  • Vàlvula de seguretat d’obertura instantània: els nostres models de vàlvula de seguretat d’obertura instantània (PSV, per les seves sigles en anglès “Pressure Safety Valve”) són aquells en què la vàlvula s’obre del tot de manera instantània en assolir la pressió per la qual ha estat construïda, expulsant de manera immediata tot l’excés de pressió detectat al sistema. Aquesta mena de vàlvules estan pensades i optimitzades per treballar amb gasos o amb vapors i poden contenir una palanca per a l’accionat manual, d’aquesta manera, si és necessari, també es poden fer servir en condicions normals de pressió.

  • Vàlvules d’obertura progressiva o normal: (definides PRV, per les sigles en anglès “Pressure Relief Valve”) s’obren de manera gradual en funció de l’augment de pressió que es produeix en el sistema. Estan optimitzades per treballar amb líquids.

Vàlvules de control i de seguretat

vàlvules reductores de pressió aplicacions

Les vàlvules de control manipulen un fluid en circulació, com gas, vapor, aigua o compostos químics per compensar les alteracions de càrrega i mantenir la variable regulada del procés tan propera al punt d’ajustament desitjat com sigui possible. En canvi, les de seguretat d’alleujament de pressió estan dissenyades per obrir i alleujar un augment de la pressió interna del fluid, per exposició a condicions anormals d’operació o a emergències. Són activades per l’energia de la pressió estàtica. 

Les vàlvules de control treballen en la manipulació de fluids com vapor, gasos, aigua o altres productes químics amb la funció de mantenir en el procés unes variables controlades que estiguin en els nivells exigits. Per la seva banda, les de seguretat es poden trobar en instal·lacions industrials, comercials i domèstiques. Aquesta mena de vàlvules són generalment obligatòries en totes les instal·lacions en què es mantenen o en què circulen fluids o bé on hi ha canvis de temperatura i/o pressió. 

Valfonta acumula 50 anys d’història fabricant vàlvules reductores

A Valfonta fa cinquanta anys que fabriquem vàlvules reductores de pressió a mida amb un equip de professionals de l’enginyeria capaços de donar resposta a qualsevol problema que es plantegi en els sistemes que fa servir. La nostra dilatada experiència i contínua vocació per investigar els sistemes més eficients ens permeten donar solucions de disseny adaptades a qualsevol instal·lació industrial amb una eficàcia total i absoluta. 

L’àmplia varietat del catàleg de vàlvules que posem a la seva disposició i de les que dissenyem a mida són una bona mostra de la consolidació del nostre model de negoci, pensat per solucionar les necessitats que es presenten tant en la instal·lació com en el manteniment dels sistemes que incorporen les vàlvules reductores de pressió. 

Contacti amb el nostre equip comercial per rebre assessorament personalitzat

El convidem a comunicar-se amb el nostre equip comercial, a través del número 933720888, enviant un correu electrònic a valfonta@valfonta.com, o omplint el formulari de la nostra pàgina web. L’esperem!