En què es basa el principi de funcionament dels injectors de vapor?

El principi que explica el funcionament dels injectors de vapor va ser establert per Daniel Bernoulli en el seu llibre Hidrodinàmica, publicada l’any 1738.

En ell s’expressa la coneguda com a equació de Bernoulli, que descriu el comportament d’un fluid movent-se al llarg d’una línia de corrent.

injectors de vapor preu

Esquema del principi de Bernoulli

Font: Wikipedia

En essència, el teorema explica que un fluid sense viscositat ni fregament circulant per un conducte tancat té una energia constant durant tot el recorregut.

Bernoulli també va deduir que la pressió d’aquest fluid disminueix quan augmenta la velocitat. Convé destacar que aquest principi només és aplicable quan els fluxos són isentròpics–en termodinàmica, un procés isentròpics és aquell en què l’entropia del sistema roman constant–, és a dir, quan els efectes dels processos irreversibles o no adiabàtics són petits i poden menysprear-se (turbulència, radiació de la calor…).

El principi de Bernoulli deriva del principi de conservació de l’energia: en un flux constant, la suma de totes les formes d’energia en un fluid al llarg d’una línia de flux és la mateixa en tots els punts d’aquesta línia. Per a això, la suma de l’energia cinètica, energia potencial i energia interna han de romandre constants.

Dit això, l’equació de Bernoulli s’expressa de la següent forma:

V²x p / 2 + P + pgz = constant

V= velocitat del fluid en la secció considerada
 p= densitat del fluid
P= pressió al llarg de la línia de corrent
g= acceleració gravitatòria
z= altura en la direcció de la gravetat des d’una cota de referència

Explicat el principi… vegem els nostres injectors de vapor i líquids, fabricats per a cobrir una llarga llista d’aplicacions

injectors de vapor i líquids

A Valfonta comptem amb un alt grau d’especialització en el disseny i la fabricació d’injectors de vapor i líquids per a diferents aplicacions, sistemes i instal·lacions.

Injector de vapor i líquids: model 260

Aquest component ha estat dissenyat per a augmentar la temperatura de qualsevol líquid, aspirant-lo i barrejant-lo amb vapor, aconseguint una recirculació constant per tot el tanc.

Nosaltres sempre recomanem que s’instal·li en horitzontal en el fons del tanc, per a tenir una recirculació i distribució efectiva.

Quan sigui necessari la instal·lació de 2 o més injectors també han d’instal·lar-se centrats, però és important ressaltar unes distàncies mínimes entre la paret i el primer injector, i també entre injectors.

No té parts mòbils, la qual cosa afavoreix la disminució de soroll i vibracions; de totes maneres, en cas de soroll excessiu, cal comprovar que els orificis d’aspiració i la descàrrega no estiguin obstruïts o que la pressió de vapor no sigui excessiva.

Per a acabar, cal destacar que els fabriquem en acer inoxidable 316, perquè gaudeixin d’una llarga vida útil, i les connexions són rosques BSP.

injectors de vapor industrial

Reescalfador de xorro: model 280

Els reescalfadors a xorro de Valfonta serveixen per a augmentar la temperatura de líquids que circulen per una canonada.

El seu funcionament s’explica de forma molt senzilla; injecta vapor per la brida superior i aquest circula per uns petits orificis inclinats que té la tovera. Això produeix uns dolls de vapor que impel·leixen el líquid cap a una zona de baixa pressió i crea turbulències. D’aquesta manera el líquid i el vapor es barregen uniformement aconseguint així un augment de la temperatura inicial.

Pel que fa als materials, el cos està fabricat en bronze i acer inoxidable i la tovera en bronze, acer inoxidable i monel.

La versatilitat d’aquest reescalfador fa que sigui apte per a una llarga llista d’aplicacions: escalfament d’aigua per a la rentada de barrils, tancs, bidons…; instal·lació en canonades on és possible trobar gebre, en fàbriques de cervesa, sucreres, tintoreries, fàbriques de productes químics…

injectors de vapor preu

No dubti a demanar-nos ajuda per a adquirir el seu injector de vapor: preu ajustat, assessorament personalitzat i gran qualitat

Si vol demanar informació o li agradaria preguntar-nos alguna cosa sobre el funcionament, la instal·lació o les aplicacions dels nostres injectors de vapor industrials, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres emplenant el formulari que ve a continuació o manant un correu electrònic a valfonta@valfonta.com.

En un breu espai de temps tindrà notícies nostres, i si no pot esperar, també pot telefonar-nos al telèfon (+34) 93 372 08 88.

Sàpiga que la nostra gran especialització és el disseny i la fabricació de vàlvules reductores de pressió i vàlvules reductores de pressió.

En aquest camp som autèntics experts en la matèria!