Aplicacions, característiques i tipus d’ejectors de vapor del nostre catàleg

En aquest post explicarem a detall les principals característiques de dos dels nostres ejectors de dolls de vapor, concretament el model 252 i el model 248

El primer és un tipus d’ejector de doll de vapor que s’utilitza per a augmentar la temperatura de qualsevol líquid, segons els requeriments de cada aplicació o necessitat concreta del sistema.

Aspira el líquid que ha d’escalfar mitjançant els forats del cos de l’escalfador, que entrar en contacte amb el vapor d’injecció, augmenta la seva temperatura. Això genera una recirculació constant dins del tanc, aconseguint una mescla correcta i uniforme pel que fa a la temperatura.

ejectors de doll de vapor
ejectors de doll de vapor

Aquest model és molt comú en sistemes per a tota mena d’aplicacions: escalfament d’aigua calenta per a la rentada de barrils, tancs o bidons; instal·lació en canonades on és possible trobar gebre; en fàbriques de cervesa, sucreres, tintoreries, fàbriques de productes químics, etc. 

Convé destacar que és un ejector sense parts mòbils i això és bo, ja que contribueix a la disminució de soroll i les vibracions, a part de no requerir pràcticament tasques de manteniment.

Si ens fixem en el segon tipus d’ejector, el model 248, veiem que en aquest cas, estem davant un ejector de vapor i també aigua, que s’utilitza per a bombar o barrejar productes líquids, sòlids o gasosos usant com a força motriu un líquid–és molt habitual que aquest líquid sigui aigua–o un gas–en aquest cas se sol usar vapor o aire–.

També disposem d’injectors de vapor i líquids per a diferents aplicacions industrials

Quan injectem vapor a un tanc o un sistema de calderes, la nostra intenció sempre és la d’augmentar la temperatura de l’aigua o del fluid interior que aquest tanc o sistema contingui.

La funció de l’injector és la d’aspirar el líquid fred, escalfar-lo en el seu interior amb el vapor i retornar-lo a la temperatura requerida cap al tanc. 

La instal·lació de l’injector sempre ha de ser centrada per a aconseguir una recirculació i distribució efectiva. Quan sigui necessari la instal·lació de 2 o més injectors, també han d’instal·lar-se centrats, però és important ressaltar que han de deixar-se unes distàncies mínimes entre la paret i el primer injector.

D’altra banda, com a mesures per a afavorir un funcionament silenciós i sense vibracions és molt important que els orificis d’aspiració de l’injector estiguin nets.

En el nostre catàleg disposem de dos tipus d’injectors, el model 260 i el model 280.

Telefoni’ns al (+34) 93 372 08 88 o escrigui’ns un correu electrònic a valfonta@valfonta.com i l’assessorarem sobre quin és el tipus d’injector de líquids que més li convé segons els requeriments del seu sistema. També comptem amb una àmplia oferta de vàlvules reductores i d’alleujament de pressió, així com vàlvules de control.

Segons les necessitats concretes de la seva instal·lació, trobarem el component exacte que li faci falta!