Especialistes en la fabricació de vàlvules reductores de pressió per a diferents aplicacions i sistemes

En Valfonta es trobarà amb una empresa que compta amb moltíssima experiència i una llarga trajectòria com a fabricant de dispositius d’alleujament de pressió.

És per tots conegut que una de les nostres majors especialitats són les vàlvules reductores o excés de pressió i, com a tal, disposem de diferents models en la nostra web, fins i tot podem dissenyar-les a mida si és necessari.

Aquestes vàlvules estan dissenyades per a alleujar la pressió quan un fluid sobrepassa un límit preestablert. La seva funció és regular la sobrepressió del sistema que protegeixen i evitar una possible fallada de l’equip o canonada per culpa de l’excés de pressió.

A continuació, li mostrarem alguns dels models que solem produir de sèrie i tenim en estoc permanent.

Vàlvula reductora de pressió S3

Disponible en un rang de grandàries que oscil·la entre DN15 a DN100, aquesta és una vàlvula dissenyada per a líquids, gasos neutres o vapor.

Gaudeix d’una pressió nominal de PN25 a PN40 i un camp de regulació que va dels 0,5 als 20 barg.

Com a característiques especials és important fer valdre que opcionalment, el seu sistema de regulació pot ser per volant i amb juntes especials. A més d’acer al carboni o acer inoxidable, pot fabricar-se en Super Duplex.

Serveix per a mantenir la pressió d’ajust aigües amunt mitjançant l’ajust de la pressió de taratge. Quan la pressió a l’entrada supera el valor d’ajust, la vàlvula obre gradualment a l’augment de pressió.

dispositius d'alleujament de pressió
dispositius d'alleujament de pressió

Vàlvula d’excés de pressió PRV54

Aquesta és una vàlvula d’excés de pressió fabricada en acer inoxidable AISI 316L, amb una pressió nominal de PN25 i una pressió màxima d’entrada de 25 barg, per a tota mena de fluids, ja siguin líquids, gasos neutres o vapor.

Treballa amb un rang de temperatura que va dels -30 °C als 210 °C i és molt habitual en instal·lacions de laboratoris químics, plantes sanitàries, sistemes d’aire comprimit o de ruixadors, fuel-oil, vapor, bescanviadors de calor, plantes de vapor, alambins, laboratoris, cilindres i vulcanitzats, tintoreries, bugaderies…

És molt fàcil d’instal·lar i ajustar, no necessitant pràcticament tasques de manteniment al llarg de la seva vida útil.

Vàlvula d’excés de pressió PRV55

En aquest cas, estem davant una vàlvula amb una pressió màxima d’entrada de 8 barg, i amb un camp de regulació que oscil·la entre els 0,1 i els 8 barg.

Dissenyada també per a treballar amb fluids diferents, ja que admet tant gasos neutres com líquids o vapor–vapor d’aigua, aire comprimit, fuel-oil, aigua, nitrogen, gasos neutres…—.

Com a particularitats destacaríem la seva línia de control externa, ja que pot ser substituïda per un conjunt intern–

no per a vapor—, així com el seu actuador d’acer inoxidable o les seves juntes toves especials.

És molt fàcil d’ajustar, no necessita cap mena de manteniment i el seu disseny està concebut per a proporcionar una circulació eficaç del fluid.

dispositius d'alleujament de pressió
dispositius d'alleujament de pressió

Vàlvula reguladora d’excés de pressió S1

Amb el model S1 estem davant una vàlvula d’excés de pressió autoaccionada, molt adequat per a treballar amb vapor, aire comprimit, gasos i líquids.

Proporciona una resposta ràpida i efectiva davant qualsevol canvi de demanda, gaudeix d’un disseny basat en un globus de seient simple i compta amb un segellament de l’eix del tancament que s’acciona mitjançant manxa de doble capa en acer inoxidable.

Per a evitar danys en la manxa, també disposa de sistema anti torsió de la manxa.

D’altra banda, compta amb una cambra de pressió de membranes reforçades amb tela intermèdia.

Aquestes característiques li proporcionen un ampli rang de regulació de la pressió d’ajust–entre 0,1 i 15 barg—.

Per a acabar, cal recordar que és important transportar, manipular i emmagatzemar la vàlvula amb cura. A més ha de protegir-se d’influències adverses com la brutícia, humitat o el gebre.

Vàlvula reguladora d’excés de pressió S2

Aquesta és una vàlvula d’excés de pressió autoreguladora. La seva funció principal és mantenir la pressió d’entrada a un valor màxim ajustat (alleujant l’excés de pressió aigües avall) mitjançant l’eix de regulació.

Quan la pressió d’entrada augmenta el valor ajustat, la vàlvula obre proporcionalment d’acord amb l’augment de pressió detectat.

Aquest model és adequat per a treballar amb vapor a baixa temperatura (amb tanc de condensació), aire comprimit, gasos i líquids.

Compta amb un rang de regulació de la pressió d’entrada d’entre 0,02 i 10 barg, amb les diferents grandàries d’actuadors.

El tanc de condensació està disponible i és necessari quan el fluid a tractar és vapor o líquids amb una temperatura superior a 125 °C–això és un sistema de seguretat pensat per a protegir la membrana del sobreescalfament—.

dispositius d'alleujament de pressió

Davant aquest ampli ventall de models diferents, és possible que tingui algun dubte sobre els nostres dispositius d’alleujament de pressió.

Per a posar-se en contacte amb el nostre departament comercial, només ha de dedicar uns segons a completar el formulari que es trobarà punxant en aquest enllaç, manar un correu electrònic a valfonta@valfonta.com, o trucar per telèfon al 93 372 08 88. Estarem encantats d’atendre-li i ajudar-lo en tot el que puguem!