Principals diferències entre aquests dos tipus de vàlvules

Dins del sector industrial, i la llar, per al maneig de fluids, les vàlvules d’alleujament de pressió i les vàlvules de seguretat són elements essencials de defensa i seguretat.

I és que, sense exagerar, aquests elements són la darrera barrera entre un greu accident o permetre que tot es mantingui en condicions òptimes. Però són iguals la vàlvula de seguretat i vàlvula d’alleujament de pressió?, i en què es diferencien?, i com es fa servir cadascuna?; preguntes que a continuació aclarirem.

Cuál es la diferencia entre una válvula de seguridad y de alivio

Són iguals una vàlvula de seguretat i una vàlvula d’alleujament de pressió?

En realitat, encara que s’utilitzen de manera intercanviable de vegades, les vàlvules de seguretat i les vàlvules d’alleugeriment de pressió no són exactament el mateix, encara que compleixen rols similars en el maneig de la pressió en un sistema. Totes dues estan dissenyades per obrir i alliberar fluid quan la pressió en un sistema supera un valor establert, però hi ha diferències clau en com i quan es fan servir.

Què és una vàlvula de seguretat?

Válvula atmosférica

Aquestes vàlvules estan dissenyades per obrir completament immediatament quan la pressió supera el valor establert. El seu objectiu principal és prevenir un augment perillós de la pressió que podria portar a l’explosió d’un recipient o canonada.

Quan la pressió ha baixat a un nivell segur, la vàlvula es tanca de nou. Normalment, les vàlvules de seguretat es fan servir en sistemes de gas o vapor, on és crucial alliberar la pressió ràpidament.

Què és una vàlvula d’alleujament de pressió?

válvulas de alivio de presión contra incendios

Aquestes vàlvules poden obrir gradualment, permetent que la quantitat de fluid que s’allibera sigui proporcional a l’augment de la pressió. Això significa que la vàlvula només pot obrir parcialment si l’augment de la pressió és petit, però pot obrir completament si l’augment de la pressió és significatiu.

Les vàlvules d’alleujament de pressió es fan servir més comunament en sistemes de líquids, on un alliberament gradual de pressió és més apropiat.

En resum, encara que ambdues vàlvules exerceixen funcions similars, no són iguals i s’utilitzen de manera diferent depenent de les necessitats específiques del sistema.

Com es fa servir cada vàlvula i quina diferència d’ajust i capacitat té cadascuna?

Amb relació a l’ús, la vàlvula de seguretat és més utilitzada en sistemes tèrmics i en aquells tipus de recipients que poden disparar la pressió, acumulant l’energia, per alliberar-la i reiniciar-la, sense necessitat de fer-ho manualment. Per tant, el seu ús és més comú amb gasos, fluids calents i productes químics.

Mentre que, la capacitat de la vàlvula de seguretat permet poder manejar estats en sobrepressió; encara que, en alguns casos, pot ser necessari l’ajuda d’un operador que tanca o obre la vàlvula, depenent d’un senyal, per alliberar l’estrès i continuar amb el funcionament normal.

Cuál es la diferencia entre una válvula de seguridad y de alivio

Per la seva banda, la vàlvula de desbordament (com també es coneix la vàlvula d’alleujament de pressió) es fa servir més en sistemes on la pressió es manté estàtica o contínua. Així, el funcionament és automàtic; només s’obrirà per alliberar la pressió i no excedir la força de líquid; per tant, el seu ús és més comú amb fluids (tot i que també es poden fer servir amb vapors o gasos moderats).

Pel que fa a la capacitat, pot suportar baixes pressions i els seus processos són continus. Així, en el mateix instant que detecta que hi ha un excés a la pressió, comença el procés d’obertura i es manté treballant.

Com és el disseny de les vàlvules d’alleujament de pressió i vàlvules de seguretat?

Encara que, són peces que s’ajusten per a diferents necessitats, depenent del disseny del sistema, cada vàlvula ha de complir certs criteris que norma la seva fiabilitat. De manera que aquest tipus de vàlvules han de comptar amb:

 • Ús de materials que aconsegueixin suportar altes temperatures i sobrepressió.

 • De la mateixa manera, són peces que tenen propietats que les fan resistents a la corrosió.

 • Mentrestant, en alguns casos, han de ser adaptables per ajustar-se a diferents canonades.

 • Fins i tot, han de comptar amb un disseny adequat per treballar encara amb trencaments. De manera que no afecti la fluïdesa i obstrueixi les descàrregues al sistema.

valvula presion destacada - Valfonta

Quins són els tipus de vàlvules existents de cadascuna (alleugeriment de pressió i seguretat)?

Són tres els tipus de vàlvules que es poden trobar al mercat:

 • Les mecàniques. Aquelles que tenen un tap que, per alliberar la pressió, s’obre; mentre que, per alliberar fluids, es fa ús d’una fuita. Aquest tipus de vàlvula empren un sistema complex que requereix calibrar un ressort i ajustar al punt que permetrà alliberar el fluid en el moment requerit. Fins i tot, per a les vàlvules d’alleujament de pressió es fa servir un mecanisme que facilita l’obertura, en el moment exacte en què se supera un llindar específic.

 • Les elèctriques. Són vàlvules que fan ús d’un sistema amb pressòstat per controlar la pressió. Així, es poden controlar els temps en què s’ha de disparar l’electrovàlvula per alliberar la pressió necessària o específica.

 • Les electròniques. Són un tipus de vàlvules que fan servir un transductor per enviar senyals a un sistema de control. Així, el sistema pot decidir quan ha d’obrir l’electrovàlvula, depenent de la pressió que es concentri.

Quines altres característiques s’han de considerar en adquirir una vàlvula d’alleugeriment de pressió o seguretat?

Cómo diseñar una válvula de presión
 • Han de tenir la capacitat de superar la capacitat de pressió nominal (almenys, fins a un 110% superior).

 • S’ha de comptar amb una guia efectiva de tancaments i plançons; evitant problemes amb l’expansió, contracció i acumulació de greix.

 • També, han de tenir la capacitat de treballar posa damunt del límit de la temperatura; garantint així, les condicions de poder continuar treballant encara en ús extrem.

Selección de una válvula de control
 • És preferible que comptin amb una palanca manual per a l’obertura, amb un disseny adequat i que el pes (d’aquest element) no afectarà el funcionament.

 • Han de comptar amb un sistema de seguretat per impedir una manipulació que no ha estat autoritzada.

Per què cal adquirir una vàlvula de seguretat o alleugeriment de pressió amb un especialista?

Quan seleccioneu i instal·leu una peça d’aquest tipus, intenteu prevenir accidents greus i explosions. Així, la correcta selecció i adaptació depèn d’una presa de decisions encertada; per tant, sempre és preferible acostar-se amb un especialista. I, una de les millors opcions és Valfonta, que s’ajusten a qualsevol necessitat personal o industrial.

A Valfonta som especialistes en vàlvules de pressió, no dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre departament comercial davant de qualsevol pregunta que us pugui sorgir. Podeu fer-ho completant el nostre formulari web, trucant per telèfon al 93 372 08 88 o enviant un correu electrònic a valfonta@valfonta.com.