Fem un pas a pas de les diferències entre els dos tipus de vàlvules: d’alleujament de pressió i de seguretat?

Dins del sector industrial, i la llar, per al maneig de fluids, les vàlvules d’alleujament de pressió i les vàlvules de seguretat són elements essencials de defensa i seguretat. I és que, sense exagerar, aquests elements són la darrera barrera entre un greu accident o permetre que tot es mantingui en òptimes condicions. Però, són iguals la vàlvula de seguretat i vàlvula d’alleujament de pressió?, i en què es diferencien?, i com es fa servir cadascuna?; preguntes que a continuació aclarirem.

Quina és la diferència entre una vàlvula de seguretat i una vàlvula d’alleujament de pressió

Són iguals una vàlvula de seguretat i una vàlvula d’alleujament de pressió?

No. Encara que, aquest tipus de vàlvules tenen el mateix objectiu, evitar les sobrepressions; hi ha notables diferències que s’adeqüen a distintes tasques. Pel que, poden adaptar-se les dues en un mateix procés o funcionar per separat. 

Què és una vàlvula de seguretat?

La vàlvula de seguretat és una peça que ajuda a l’alliberació de pressió atmosfèrica; o, en altres paraules, alleugera la pressió que es produeix fora d’un sistema. Així, quan arriba el moment, aquesta s’obrirà per complet i alliberarà la pressió, prevenint una explosió.

Què és una vàlvula d’alleujament de pressió?

En tant, la vàlvula d’alleujament de pressió, tal com el nom ho indica, manté la fluïdesa del líquid. De tal manera que, sempre busca mantenir l’alleujament en el sistema i intenta deixar reduïda la pressió. Així que, si la pressió comença a incrementar-se gradualment, la vàlvula també començarà a obrir-se de forma progressiva.

Com s’utilitza cada vàlvula i que diferència d’ajust i capacitat té cadascuna?

Amb relació a l’ús, la vàlvula de seguretat és la més utilitzada en sistemes tèrmics i en aquells tipus de recipients que poden disparar la pressió, acumulant l’energia, per alliberar-la i reiniciar, sense necessitat de fer-ho manualment. Per la qual cosa, el seu ús més comú és amb gasos, fluids calents i productes químics. 

Mentre que, la capacitat de la vàlvula de seguretat, permet poder gestionar estats en sobrepressió; encara que, en alguns casos, pot ser necessari l’ajuda d’un operador que tanca o obre la vàlvula, depenent d’un senyal, per alliberar l’estrès i continuar amb el funcionament normal.

Quina és la diferència entre una vàlvula de seguretat i una vàlvula d’alleujament de pressió

Per la seva part, la vàlvula de desbordament (com també es coneix a la vàlvula d’alleujament de pressió) es fa servir més en sistemes on la pressió es manté estàtica o continua. Així, el seu funcionament és automàtic; s’obrirà només per alliberar la pressió i no excedir la força de líquid; per tant, el seu ús és més comú amb fluids (encara que, també es poden emprar amb vapors o gasos moderats). 

Pel que fa a la seva capacitat, pot suportar baixes pressions i processos continus. Així, en el mateix instant que detecta que hi ha un excés a la pressió, comença el procés d’obertura i es manté treballant.

Com és el disseny de les vàlvules d’alleujament de pressió i les vàlvules de seguretat?

Encara que són peces que s’ajusten per diferents necessitats, depenent del disseny del sistema, cada vàlvula ha de complir amb certs criteris que norma la seva confiança. De tal manera, que aquest tipus de vàlvules han de comptar amb: 

 • Ús de materials que aconsegueixin suportar altes temperatures i sobrepressió.

 • De la mateixa manera, són peces que compten amb propietats que les fan resistents a la corrosió.

 • Mentre que, en alguns casos, han de ser adaptables per ajustar-se a diferents canonades.

 • Inclús, han de comptar amb un disseny adequat per treballar tot i amb trencaments. De tal manera que no afecti la fluïdesa i obstrueixi les descàrregues en el sistema.

Quins són els tipus de vàlvules existents de cadascuna (alleujament de pressió i seguretat)?

Són tres els tipus de vàlvules que es poden trobar al mercat:

 • Les mecàniques. Aquelles que compten amb un tap que, per alleugerir la pressió, s’obren; mentre que, per alliberar fluids, es fa ús d’un escapament. Aquest tipus de vàlvula fan servir un sistema complex que requereix calibrar un ressort i ajustar a tal punt que permetrà alliberar el fluid en el moment requerit. Inclús, per a les vàlvules d’alleujament de pressió es fa servir un mecanisme que facilita l’obertura, en el moment exacte en què se supera un llindar específic.

 • Les elèctriques. Són vàlvules que fan ús d’un sistema amb pressòstat per controlar la pressió. Així, es poden controlar els temps en què s’ha de disparar l’electrovàlvula per alliberar la pressió que es necessita o específica.

 • Les electròniques. Són una mena de vàlvules que fan servir un transductor per enviar senyals a un sistema de control. Així, el sistema pot decidir quan ha d’obrir l’electrovàlvula, depenent de la pressió que es trobi.

Quines altres característiques s’han de tenir en compte en adquirir una vàlvula d’alleujament de pressió o de seguretat?

 • Han de tenir la capacitat de superar la capacitat de pressió nominal (almenys, fins a un 110% superior).

 • Ha de comptar amb una guia efectiva de tancaments i basteges; evitant problemes amb l’expansió, contracció i acumulació de greix.

 • També han de tenir la capacitat de treballar per sobre del límit de la temperatura; garantint així, les condicions de poder seguir treballant encara en un ús extrem. 

 • És preferible que comptin amb una palanca manual per a l’obertura, amb un disseny adequat i que el pes (d’aquest element) no afecti el funcionament.

 • Han de comptar amb un sistema de seguretat per evitar una manipulació que no ha estat autoritzada.

Per què és necessari adquirir una vàlvula de seguretat o d’alleujament de pressió amb un especialista?

En seleccionar i instal·lar una peça d’aquest mena, s’intenta prevenir accidents greus i explosions. Així, la correcta selecció i adaptació depèn d’una correcta presa de decisions; pel qual, sempre és preferible apropar-se a un especialista. I, una de les millors opcions és Valfonta, on ens ajustem a qualsevol necessitat personal o industrial. 

A Valfonta som especialistes en vàlvules de pressió, no dubti en posar-se en contacte amb el nostre departament comercial davant qualsevol pregunta que pugui sorgir-li. Pot fer-ho completant el nostre formulari web, trucant per telèfon al 93 372 08 88 o enviant un correu electrònic a valfonta@valfonta.com.