Per a saber com seleccionar una vàlvula de control s’han de tenir en compte diversos paràmetres. Des de Valfonta, com a fabricants experts de vàlvules de reducció de pressió li expliquem.

Característiques de les vàlvules de control: definició i aplicacions

Per a respondre a la pregunta de com seleccionar una vàlvula de control convé explicar què és i quina és la seva funció. Una vàlvula de control s’utilitza per a regular el flux d’un fluid, es comporta com un orifici d’àrea variable, que modifica la pèrdua de càrrega, segons el que se seleccioni o assenyali des d’un controlador. Gràcies a la vàlvula de control es pot regular el cabal d’un fluid i altres factors com la temperatura, el nivell o la pressió d’aquest.

De les seves característiques generals, cal destacar que resisteix la temperatura i la pressió del fluid sense pèrdues, té una grandària adequada pel cabal a controlar, i resisteix l’erosió i la corrosió produïda pel fluid que controla.

 cómo seleccionar una válvula de control

Dit això, per a triar una vàlvula de control correctament és necessari tenir en compte diversos factors que detallarem a continuació:

  • Fluid amb el qual treballarà

  • La pressió d’entrada i la pressió de sortida

  • La temperatura inicial

  • Dimensió de la canonada

  • Tipus d’actuador que requereix: pot ser pneumàtic (diafragma o ressort) o elèctric

  • El cabal

Vàlvula de control C1 de Valfonta: característiques principals

Aquest és el nostre model més característic i el que solem instal·lar habitualment per a una llarga llista d’aplicacions industrials.

Les vàlvules de control C1 han estat dissenyades per al control de gasos, vapors i líquids d’acord amb la Directiva Europea d’Equips a pressió. Estan certificades sota el sistema de qualitat ISO 9001.

 cómo seleccionar una válvula de control

El concepte modular d’aquesta vàlvula i el seu ampli rang amb diferents interiors, ofereix moltes possibilitats i combinacions. La forma del cos garanteix una òptima regulació del fluid.

Perquè l’ús sigui l’adequat, s’ha d’assegurar que la vàlvula de control s’utilitza en àrees amb valors de temperatura i pressió que no excedeixin els valors de funcionament de les especificacions del producte subministrades amb la comanda.

A Valfonta també fabriquem vàlvules de control a mida per a cada instal·lació

Si encara no ha resolt els dubtes referents a com seleccionar una vàlvula de control o necessita una vàlvula de control feta a mida per a la seva instal·lació, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres. Ho pot fer mitjançant el formulari que trobarà a la web, trucant per telèfon al 933 720 888 o enviant un correu electrònic a valfonta@valfonta.com

D’altra banda, acabem recordant que som especialistes en vàlvules reductores i d’alleujament de pressió, així com en altres components com els injectors i els ejectors de vapor.

Fa moltíssims anys que treballem en aquest sector i comptem amb una llarga i dilatada experiència, que resulta la millor de les garanties per a cadascun dels nostres clients.