Funcionament, instal·lació i posada en marxa d’una vàlvula reductora de pressió d’aigua

com instal·lar una vàlvula reductora de pressió

Per a explicar com instal·lar una vàlvula reductora de pressió agafarem com a exemple el model VALFONTA VD, dissenyat per a mantenir constant la pressió de sortida mitjançant el pistó de regulació.

Funciona sota el principi d’acció directa; La pressió aigües amunt, arriba a la vàlvula i pressiona la buixa cap amunt, accionant la junta. Una vegada tancada la vàlvula, s’ha de girar el cargol de regulació en el sentit de les agulles del rellotge. Això ocasiona el desplaçament del moll, que actua sobre la buixa i les juntes, obrint la vàlvula fins a aconseguir la pressió necessària. Qualsevol variació de la pressió d’entrada quedarà absorbida per la vàlvula mitjançant la compensació de les dues parts de la buixa, unides mitjançant un forat de compensació.

Instal·lació d’una vàlvula reductora de pressió com aquesta

És de vital importància netejar de manera escrupulosa la canonada abans d’instal·lar la vàlvula, per evitar que cap petit element o impuresa pugui alterar el seu correcte funcionament.

És també molt recomanable instal·lar un filtre en l’entrada de la vàlvula per a la seva protecció. Aquesta hauria d’instal·lar-se en una canonada horitzontal; la direcció del flux ha de correspondre’s amb la direcció mostrada en la fletxa del cos de la vàlvula.

 com instal·lar una vàlvula reductora de pressió

Les peces per a suportar la vàlvula es situaran el més aprop possible d’ella, però mai es fixaran en la vàlvula o en l’actuador, amb l’objectiu d’eliminar tensions innecessàries.

Com instal·lar una vàlvula reductora de pressió: posada en marxa

El primer pas per a una correcta posada en marxa és obrir molt a poc a poc les vàlvules de tancament, amb vista a evitar qualsevol cop d’ariet durant el procés. Tot seguit, s’ha de girar el cargol de regulació fins a trobar la pressió requerida.

Si s’augmenta el moll, s’augmenta la pressió de sortida; ha de girar-se en sentit horari per a augmentar-la i a l’inrevés perquè disminueixi.

Aquest tipus de vàlvula reductora de pressió, té una llarga llista d’aplicacions: instal·lacions químiques de laboratori, sistemes de distribució d’aigües, instal·lació d’aigües residuals, aire industrial, comprimit, sistemes de ruixadors, fuel-oil…

Demani informació sense compromís algun sobre qualsevol de les nostres vàlvules reductores de pressió

Si vol demanar informació més detallada sobre alguna de les nostres vàlvules, o necessita que l’assessorem sobre com instal·lar una vàlvula reductora de pressió, només ha de posar-se en contacte amb nosaltres. Pot fer-ho telefonant al 933 720 888, manant un correu electrònic a valfonta@valfonta.com o emplenant el formulari que es trobarà en aquesta web. Què necessita exactament?